Reseledare i förändringsresor
TeamKraft är specialister på förändring och hjälper företag och organisationer att nå nya mål. Med skräddarsydda metoder frigörs företagens kraft.
- Det handlar om att våga tänka utanför de invanda banorna, säger Klas Åkerlund. Och att gå från Ord till Handling för att skapa Resultat!
I tolv år har Klas Åkerlund arbetat som konsult med förändring av både företag och organisationer.
- Inom industrien har man länge haft insikten om hur viktigt det är att arbeta med processer för att se var och hur man kan förbättra verksamheten. Inom offentlig sektor finns mycket kvar att göra, säger Klas.
Det är det som driver Klas, att han vet att det finns så mycket att vinna på att fokusera på både hårda faktorer som affärsidé, erbjudande och arbetssätt och på mjuka mänskliga faktorer som kompetens, relationer och samarbetsförmåga. Samt att ibland stanna upp för reflektion, lärande och sedan driva målmedvetna förändringar.

När Klas arbetar med företagen och organisationerna är han noga med att betona vikten av att få med alla medarbetare i arbetet och att få dem att själva vilja förändras.
- Det är av stor vikt att påverka alla medarbetare att engagera sig i förändringen i den mån de vill och kan. Olika livssituationer kan göra att medarbetare är engagerade i olika hög grad, men min erfarenhet är att många är väldigt intresserade av att vara med och förbättra, säger Klas. Då säkerställer vi att åtgärderna också blir genomförda och man skapar tillsammans ett starkare och trivsammare företag.

Klas beskriver hur lätt det är att fastna i rutiner och fortsätta att göra på samma sätt år ut och år in.
- För tjugo år sedan gjorde man kanske en ordentlig utvärdering och en förändring till det bättre, men sedan kör man bara på samma sätt. Då är det inte ett företag som ständigt utvecklas längre, utan ett företag som har 1 års erfarenhet och 19 års upprepning, menar Klas.
Klas har många trogna kunder som han regelbundet tränar och coachar i utveckling och förändringsprocesser.
- Jag ser mig som reseledare i förändringsresor, det är min uppgift att se till att kunderna når målet för resan och att det blir en positiv reseupplevelse, avslutar Klas.


Teamkraft

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0705-63 63 00
Fax: 0322-455 30


Email:
klas@teamkraft.se

Hemsida:
www.teamkraft.se

Adress:
Teamkraft
Plantskolevägen 9
46695 Sollebrunn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN